Кантората

Ние сме българска адвокатска кантора, създадена през 2007 г. в гр. Пловдив. От създаването си до днес, адвокатска кантора „Дамянов” успя да се наложи като една от водещите независими адвокатски кантори, предлагаща професионално юридическо обслужване и консултация на своите клиенти.

Ние сме екип от млади професионалисти, добре подготвени в областта на българското и европейското право. В услуга на нашите клиенти в адвокатска кантора „Дамянов” се работи на повечето официални езици на ЕО като сме винаги на разположение на нашите клиенти за своевременни консултации по телефон, електронна поща или skype. Наш основен ангажимент винаги е бил, да предложим на своите клиенти правни услуги и представителство от най-висок клас.


Отдадени на качеството

Ние разбираме стойността на времето за нашите клиенти, затова, използвайки най-съвременните средства за комуникация, предоставяме на своите клиенти възможност да разполагат с повече свободно време, като оставят правните въпроси, стоящи пред тях, на нашата компетентност.

Адвокатите в адвокатска кантора "Дамянов" практикуват в сферата на търговското право, облигационно право, сделките с недвижими имоти. Основни сфери на дейност на кантората са вещното право, търговски дружества, право на Европейския съюз, трудово право и данъчно право. Имаме опит в процесуалното представителство на граждани и юридически лица пред съдилищата в Република България и Арбитражните институции.

Работим в близко сътрудничество с надеждни счетоводители, което ни дава възможност да предоставяме на своите клиенти компетентни съвети в тези области.

Покупка на имот в България

Ако Ви предстои да закупувате недвижим имот в България или вече сте собственик на такъв, от тази статия може да научите полезна информация относно законовите разпоредби в тази сфера....
Прочети повече


Данък добавена стойност (ДДС)

Ако желаете да научите повече за режима на ДДС в България и кога физическо лице или дружество са задължени да начислят този данък...
Прочети повече


Bulgarian Landlord & Tenant Law

Due to the dynamic development of the real estate market in Bulgaria for the last couple of years, one of the most important questions for the property investors...
Read more